Mesačný Archív: október 2023

0

POZVÁNKA NA STRETNUTIE ČLENOV ŠPORTOVÉHO KLUBU CSC dňa 19.10.2023

POZOR ZMENA!!! AKCIA JE Z ORGANIZAČNÝCH DÔVODOV ZRUŠENÁ !!! Predbežný termín akcie je preložený na apríl 2024. Dovoľujem si pozvať všetkých členov a priateľov Civilného streleckého centra na neformálne stretnutie určené predovšetkým pre našu mládež. Pripravili sme pre vaše deti zážitkové popoludnie pod odborným vedením lynxdiabolka.sk ,  streľba zo vzduchoviek, stanovište ostrelovača( súťaž)...