Kategória: Nezaradené

AKO ZAPLATIŤ ČLENSKÝ POPLATOK NA ROK 2023

Predsedníctvo CSC stanovilo členský poplatok na rok 2023 vo výške  30 €. Členský poplatok je možné zaplatiť iba bezhotovostnou platbou na účet CSC v TATRA BANKE IBAN: SK 5811 0000 0000 2623 2516 49 Do správy pre prijímateľa uveďte svoje meno. V prípade,  že nemáte záujem o členstvo v CSC upozorňujeme ...