Kontaktné informácie

Civilné strelecké centrum

 Moskovská 19, 811 08 Bratislava

číslo spisu MV SR VVS/1-900/90-13684

IČO 31 787 797,

 IBAN: SK 5811 0000 0000 2623 2516 49

 

KAMIL ZEMAN – predseda

zeman223@gmail.com

+421 905 615 552