Mesačný Archív: január 2022

0

AKO ZAPLATIŤ ČLENSKÝ POPLATOK NA ROK 2022

Predsedníctvo CSC stanovilo členský poplatok na rok 2022 vo výške  30 €. Členský poplatok je možné zaplatiť iba bezhotovostnou platbou na účet CSC v TATRABANKE IBAN: SK 5811 0000 0000 2623 2516 49 Do...